Yhteystiedot  Toimintapolitiikka

TOIMINTAPOLITIIKKA

AC Cranes Oy toimittaa nostureita ja nosturiteknisiä palveluja suomalaiselle teollisuudelle. Laatupolitiikan keskeinen ajatus on asiakaan lähtökohtiin perustuva asiakastarpeiden tyydyttäminen liiketaloudellisesti kannattavasti yrityksen tuotteilla ja toiminnalla.

Tuote käsitetään laajasti kattamaan koko toimitusketju, johon sisältyy myynti, suunnittelu, hankinta, valmistus, asennus ja jälkimarkkinointi sekä oheishyödykkeet kuten pakkaukset, kuljetukset, asiapaperit, käytönopastukset, käyttöönottotarkastukset ja koulutuksen. Tuotteet pyritään sovittamaan asiakkaan prosessin mukaisiksi, jolloin yhteisillä vahvuuksilla saavutetaan paras mahdollinen tulos ja luottamuksellinen asiakassuhde.

Tavoitteemme on tehdä työn ja palvelun jokainen vaihe tehokkaasti, kerralla oikein ja täsmällisesti sovittujen vaatimusten mukaisesti. Erityisen painoarvon annamme oikea-aikaiselle toimitukselle, kestävyydelle ja käytettävyydelle, huomioiden myös turvallisuuden ja ympäristötekijät Tämä toteutetaan ammattitaitoisen henkilökunnan, ajanmukaisten suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien sekä toimitusvarmuuden omaavien alitoimittajien avulla. Tärkeimmät alitoimittajat sitoutetaan jatkuvaan laadun parantamiseen yhtiömme päämäärien mukaisesti.

Lainsäädännön ja määräysten tunteminen ja noudattaminen antavat lähtökohdat kustannustehokkaalle toiminnalle. Jokaisen henkilön aktiivinen palaute on tärkeä toimintamme jatkuvalle kehittymiselle.

Laatujärjestelmämme on rakennettu johdon valvonnassa perustuen ISO 9001 standardiin ja sitä ylläpidetään jatkuvasti kehittyvänä laatuohjeistona. Laatutoimintaa ja sen kehitystä koordinoi laatujohtoryhmä, joka koostuu yhtiön johtoryhmästä täydennettynä laatupäälliköllä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa muiden vastuidensa lisäksi yhtiön laatupolitiikasta ja – toiminnasta. Laatupäällikkö toimii johdon edustajana ja vastaa laatujärjestelmän rakenteesta ja toimivuudesta.

Laatutavoitteiden toteutumista mitataan asiakaspalautteilla ja systemaattisella sisäisellä toiminnan arvioinnilla.

Johdon vastuu laadusta on ehdoton. Laatu tuotetaan kuitenkin koko henkilöstön voimin. Käytännössä jokaisella organisaation jäsenellä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa mistä tahansa laatupuutteesta. Huonoa laatua, tai virheellisiä toimintatapoja ei voida pitää hyväksyttävänä prosessin missään vaiheessa.

Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa