Nostoapuväline käytössä

Minkälaisilla vastuullisuusteoilla saadaan yritysten kustannukset kuriin?

Miten jokainen meistä voi vaikuttaa yrityksen kulujen kurissa pitämiseen? Keinoja on monia, mutta haluan nostaa tarkempaan keskusteluun työergonomian, joka on tärkeää kaikissa tehtävissä. Hyvä työergonomia ehkäisee työtapaturmia sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Kun kerran tämä on niin selvää kaikille, kysynkin, että miksi joissakin paikoissa edelleen nostetaan käsin 5–30 kilon taakkoja ja joskus jopa raskaampiakin? Takaisinmaksuaika keventimelle tai nostoapuvälineelle voi olla pitkä riippuen investoinnista, mutta ainakin kustannus on etukäteen tiedossa ja ennakoitavissa. Toisin on pitkien sairaslomien kanssa. Pitkiä sairaslomia on vaikea ennakoida ja voiko työntekijä, mahdollisesti pitkänkin sairasloman jälkeen, jatkaa entiseen tapaan taakan nostoa?

”Koska nostoapuvälineiden käytön taustalla olevia syy-seuraus suhteita ei aina ymmärretä, tulisi merkitys avata eikä vain opastaa käyttöä”

Kaikissa yrityksissä, joissa kuuluu käyttää asiaan kuuluvia henkilösuojaimia, niitä käytetään. Siitä olemme erittäin tarkkoja, sekä työnjohto että henkilöstö. Kun kyse on taakan nostoon liittyviin keventimiin ja nostoapuvälineisiin, voi tilanne joskus muuttua. Huolimatta siitä, onko työntekijöitä ohjattu käyttämään keventimiä ja nostoapuvälineitä, jätetään käyttö, koska nostoprosessi on esimerkiksi nopeampi suorittaa ilman apuvälinettä. Myös kuulee sanottavan, että koska taakka on niin kevyt, voi noston tehdä ilman apuvälineitä. Koska nostoapuvälineiden käytön taustalla olevia syy-seuraus suhteita ei aina ymmärretä, tulisi merkitys avata eikä vain opastaa käyttöä.

”Yritys, joka ottaa ergonomiaan liittyvät asiat haltuun, toimii vastuullisesti”

Yritys, joka ottaa ergonomiaan liittyvät asiat haltuun, toimii vastuullisesti. Työntekijöistä huolehditaan samalla kun pidetään kulut kurissa. On arvioitu, että jokainen sairaspoissaolopäivä maksaa yritykselle 300–350 €. Pelkästään sitä ei kuitenkaan pitäisi tarkastella, vaan myös sitä, minkälaisia kustannuksia muodostuu siitä, kun työntekijä väsyy esimerkiksi toistuvista nostoista. Vasteaika väistämättäkin pitenee sekä virheitäkin alkaa sattumaan.

Käsin tehtävän nostotyön arviointiin on olemassa esimerkiksi työsuojelu.fi-osoitteessa oma lomake työkaluksi Nostot käsin – Tyosuojelu.fi – Työsuojeluhallinto. Onko tämä lomake sinulle jo tuttu? 

Alta voit siirtyä tutustumaan nostoapuvälineisiin tai takaisin etusivullemme.